1
Beyin Ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. Feridun Acar

Dr. Feridun Acar İzmir'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümünü okuduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlığını yaptı. Amerika Birleşik Devletlerinin Oregon eyaletinde fonksiyonel nöroşirurji üzerine çalışmalarda bulundu. Ülkesine dönd&uu

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments